Müəllif Ətəkyazı

Ətəkyazı
Səməd Sərdariniya kim idi?

Həyatı1 Səməd Sərdariniya 12 may 1947-ci ildə Təbrizin Əmirəqız məhəlləsində dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd Hüseyn Mərəndin Əlincə kəndindən Təbrizə köçüb. Anası Həbibə xanım isə Təbrizin…

1 7 8 9 10 11 14