Kəsişən kimliklər

Gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı olan ictimai iqtisadi və s. ayrı-seçkiliklər haqqında bir çox əsərlərdə…

Azərbaycan əyaləti niyə parçalanır?

Pəhləvi hökumətinin hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkədə əyalət sərhədlərinin dəyişdirilməsində yeni bir politika izləndiyi müşahidə edilir. Qacar dönəmində Qacar dövlətinin ərazisi inzibati cəhətdən dörd əyalətə bölünmüşdü və…