Oyun nəzəriyyəsi nədir?

 İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu Oyun nəzəriyyəsi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini izah etməyə çalışan sosial qarşılıqlı…

Qəzzada ölüm

Həması (onunla bərabər arxasında nə varsa) asqıya alıram. Onsuz da asqıdadır; artıq ona şəhər partizan alanından böyük bir alan qalmamışdır. Ortada Qəzza var. Qərb sahili belə…