Sosial fenomenologiya

Ashley Crossmanin 2018-ci il yanvarın 11-də ToughtCo saytında yazdığı bu məqalə Ətəkyazı tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə…

Oyun nəzəriyyəsi nədir?

 İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu Oyun nəzəriyyəsi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini izah etməyə çalışan sosial qarşılıqlı…

Bəs mədəniyyət tam olaraq nədir?

Bu məqalə Nicki Lisa Cole tərəfindən 2019-ci ilin avqust ayının 1-də “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Mədəniyyət sosial…

İnflyasiyanın Xərcləri

Bu məqalə Jodi Beggs tərəfindən 2019-ci ilin mart ayının 3-də “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Ümumiyyətlə insanlar inflyasiyanın…