Müəllif Türkan Bozkurt

Türkan Bozkurt
İctimai Müqavilənin pozulması

Dövlətin gücü haradan gəlir?  Bu sualın cavabı sosial müqavilə adlanan bir anlayışdadır. Fəlsəfədə İctimai Müqavilə anlayışı Sokrata qədər gedib çıxır. O, həbsxanada olarkən Kriton ilə danışır…

İrq və irqçilik

Tarixdə müəyyən dövrə qədər irq bioloji bir fenomen hesab olunurdu. Bu mövzu, W.E.B. Du Bois və Kwame Anthony Appiah kimi alimlərin yazdığı “The Conservation of Races”…

Orientalizm və Güney Azərbaycan

Orientalizm, Azərbaycan türkcəsi ilə şərqşünaslıq/şərqçilik olaraq bilinən sosial hadisə, ilk olaraq Eduard Səid (1935-2003) tərəfindən ortaya atılmış bir termindir. Fələstinli yazıçı Harvard və Prinston kimi bilik…

Uşaqsaldırma və Amerikanın ikiüzlülüyü

Son günlər xəbərlərdə ABŞ-da qadınların öz bədənləri ilə bağlı hüquqlarını qorumağa çalışdıqlarını görürük. Qadınlar küçələrə çıxıb “Roe v. Wade” qanunu ilə bağlı, Ali Məhkəmənin gözlənilən qərarına…