Axtarma: Sosiologiya

Sosiologiyada sosial struktur qavramı

Bu məqalə Ashley Crossman tərəfindən 2019-ci ilin iyun ayının 28-da “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Sosial struktur, cəmiyyəti…

Sosial fenomenologiya

Ashley Crossmanin 2018-ci il yanvarın 11-də ToughtCo saytında yazdığı bu məqalə Ətəkyazı tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Sosial fenomenologiya, sosiologiya sahəsində insan şüurunun sosial fəaliyyət, sosial…

Oyun nəzəriyyəsi nədir?

 İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu Oyun nəzəriyyəsi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini izah etməyə çalışan sosial qarşılıqlı əlaqə nəzəriyyəsidir. Nəzəriyyənin adından da göründüyü kimi, oyun nəzəriyyəsi insanların qarşılıqlı əlaqəsini bir…

Sosial Hərəkatların Əsas Özəllikləri

 İlkin nəzəriyyəçilər 18-ci əsrdə ictimai hərəkatın meydana çıxması ilə hərəkatlarda ən çox qorxduqları üç yönə diqqət yetirdilər: ifratçılıq(Aşırılıq), məhrumiyyət və zorakılıq. Həm Fransız İnqilabı, həm də…

İranın Kimlik Siyasəti Problemi

Son onilliklərin dünya siyasətində kimlik önəmli rol oynamışdır. Dünya, əsasən, sinifdən kimliyə əsaslanan ictimai hərəkatlara keçidin şahidi oldu. Qərbdəki feminist və vətəndaş hüquqları hərəkatlarından tutmuş (keçmiş)…

Kəsişən kimliklər

Gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı olan ictimai iqtisadi və s. ayrı-seçkiliklər haqqında bir çox əsərlərdə oxumaq mümkündür. Bununla belə, qadınların cəmiyyətlərdə əzilmiş vəziyyətindən bəhs edən əsərlərin…

1 2