Axtarma: Sosiologiya

Sosial Hərəkatların Əsas Özəllikləri

 İlkin nəzəriyyəçilər 18-ci əsrdə ictimai hərəkatın meydana çıxması ilə hərəkatlarda ən çox qorxduqları üç yönə diqqət yetirdilər: ifratçılıq(Aşırılıq), məhrumiyyət və zorakılıq. Həm Fransız İnqilabı, həm də…

İranın Kimlik Siyasəti Problemi

Son onilliklərin dünya siyasətində kimlik önəmli rol oynamışdır. Dünya, əsasən, sinifdən kimliyə əsaslanan ictimai hərəkatlara keçidin şahidi oldu. Qərbdəki feminist və vətəndaş hüquqları hərəkatlarından tutmuş (keçmiş)…

Kəsişən kimliklər

Gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı olan ictimai iqtisadi və s. ayrı-seçkiliklər haqqında bir çox əsərlərdə oxumaq mümkündür. Bununla belə, qadınların cəmiyyətlərdə əzilmiş vəziyyətindən bəhs edən əsərlərin…

Sosiologiya Nədir?

Sosiologiya, Latıncada cəmiyyət anlamına gələn Socius və Yunancada məlumat anlamına gələn Logos’dan təşkil olunub. Kəlmə anlamı sosial bilgi deməkdir və ümumiyyətlə cəmiyyəti araşdırır. Sosiologiya; sosial qrupları,…

Emile Durkheim və İntihar

İnsanın öz həyatına qəsd etməsinin nə şəraitdə baş verməsi bir çox insan üçün sual olaraq qalır. Bəzən miskin sayılan bir insan həyatdan iki əlli yapışdığı halda,…

Sosioloqlar: Pierre Bourdieu

Çevirən: Dansu Cabbarlı Fransiz sosioloq Pierre Bourdieu-nun (1930-2002) düşüncələri, Quzey Amerika ilə yanaşı bir çox yerdə geniş şəkildə tərəfdarlar tapmışdır. Gənc Bourdieu, Əlcəzayirin Fransadan müstəqil olmaq…

Mənə Qarşı Yaradılmış Mən

İranda Türkləri bəlli sifətlərlə damğalamaq və profilləşdirmə də İrandakı fars külütürü dominantlığının məşru olmayan bir proyektidir. Damğalar, ona məruz qalmış etnik qrupun üzlərinin şəxsi və sosial…

1 2