Axtarma: Sosiologiya

Sosiologiya Nədir?

Sosiologiya, Latıncada cəmiyyət anlamına gələn Socius və Yunancada məlumat anlamına gələn Logos’dan təşkil olunub. Kəlmə anlamı sosial bilgi deməkdir və ümumiyyətlə cəmiyyəti araşdırır. Sosiologiya; sosial qrupları,…

Emile Durkheim və İntihar

İnsanın öz həyatına qəsd etməsinin nə şəraitdə baş verməsi bir çox insan üçün sual olaraq qalır. Bəzən miskin sayılan bir insan həyatdan iki əlli yapışdığı halda,…

Sosioloqlar: Pierre Bourdieu

Çevirən: Dansu Cabbarlı Fransiz sosioloq Pierre Bourdieu-nun (1930-2002) düşüncələri, Quzey Amerika ilə yanaşı bir çox yerdə geniş şəkildə tərəfdarlar tapmışdır. Gənc Bourdieu, Əlcəzayirin Fransadan müstəqil olmaq…

Mənə Qarşı Yaradılmış Mən

İranda Türkləri bəlli sifətlərlə damğalamaq və profilləşdirmə də İrandakı fars külütürü dominantlığının məşru olmayan bir proyektidir. Damğalar, ona məruz qalmış etnik qrupun üzlərinin şəxsi və sosial…