Müəllif Richard T. Schaefer

Sosioloqlar: Pierre Bourdieu

Çevirən: Dansu Cabbarlı Fransiz sosioloq Pierre Bourdieu-nun (1930-2002) düşüncələri, Quzey Amerika ilə yanaşı bir çox yerdə geniş şəkildə tərəfdarlar tapmışdır. Gənc Bourdieu, Əlcəzayirin Fransadan müstəqil olmaq…