Müəllif Ramin Cabbarlı

Ramin Cabbarlı

Ramin Cabbarlı (1983) Güney Azərbaycanda anadan olub. Vaşinqton universitetində Sosiologiya üzrə bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra həmən universitetdə Sosiologiya üzrə doktorluq təhsili alır. Sosial Hərəkatlar, Siyasət Sosiologiyası, Tarixi-tətbiqi Sosiologiya, və Kültür Sosiologiyasına maraqlıdır.

İranın Kimlik Siyasəti Problemi

Son onilliklərin dünya siyasətində kimlik önəmli rol oynamışdır. Dünya, əsasən, sinifdən kimliyə əsaslanan ictimai hərəkatlara keçidin şahidi oldu. Qərbdəki feminist və vətəndaş hüquqları hərəkatlarından tutmuş (keçmiş)…

Kəsişən kimliklər

Gender bərabərsizliyi və qadınlara qarşı olan ictimai iqtisadi və s. ayrı-seçkiliklər haqqında bir çox əsərlərdə oxumaq mümkündür. Bununla belə, qadınların cəmiyyətlərdə əzilmiş vəziyyətindən bəhs edən əsərlərin…

Emile Durkheim və İntihar

İnsanın öz həyatına qəsd etməsinin nə şəraitdə baş verməsi bir çox insan üçün sual olaraq qalır. Bəzən miskin sayılan bir insan həyatdan iki əlli yapışdığı halda,…

Mənə Qarşı Yaradılmış Mən

İranda Türkləri bəlli sifətlərlə damğalamaq və profilləşdirmə də İrandakı fars külütürü dominantlığının məşru olmayan bir proyektidir. Damğalar, ona məruz qalmış etnik qrupun üzlərinin şəxsi və sosial…