Axtarma: Baxış

Neoliberalizm nədir? Tərif və Nümunələr

Bu məqalə, 2021-ci ilin iyun ayının 28-də Robert Longley tərəfindən “ThoughtCo” saytında dərc edilmişdir və mətn Ətəkyaz tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilmişdir. Neoliberalizm iqtisadi…

Bəs mədəniyyət tam olaraq nədir?

Bu məqalə Nicki Lisa Cole tərəfindən 2019-ci ilin avqust ayının 1-də “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Mədəniyyət sosial…

İnflyasiyanın Xərcləri

Bu məqalə Jodi Beggs tərəfindən 2019-ci ilin mart ayının 3-də “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Ümumiyyətlə insanlar inflyasiyanın…

Balkanlaşma nədir?

Bu məqalə Robert Longley tərəfindən 2012-ci ilin iyun ayının 28-da “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Balkanlaşma daha böyük…

Müasir dünyanın 7 möcüzəsi

Amerika İnşaat Mühəndisləri Cəmiyyəti insanların Yer kürəsində heyrətamiz xüsusiyyətlər yaratmaq qabiliyyətini nümunə göstərən mühəndislik möcüzələri olan Müasir Dünyanın Yeddi Möcüzəsini seçdi. Aşağıdakı bələdçi sizi Müasir Dünyanın…

Millətçilik nədir? Tərif və nümunələr

Bu məqalə Robert Lonqli tərəfindən 2021-ci ilin avqust ayının 26-da “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Millətçilik öz millətinin…

1 2 3 7