Müəllif Ashley Crossman

Ashley Crossman
Oyun nəzəriyyəsi nədir?

 İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu Oyun nəzəriyyəsi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini izah etməyə çalışan sosial qarşılıqlı əlaqə nəzəriyyəsidir. Nəzəriyyənin adından da göründüyü kimi, oyun nəzəriyyəsi insanların qarşılıqlı əlaqəsini bir…