Müəllif Ashley Crossman

Ashley Crossman
Sosiologiyada sosial struktur qavramı

Bu məqalə Ashley Crossman tərəfindən 2019-ci ilin iyun ayının 28-da “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Sosial struktur, cəmiyyəti…

Sosial fenomenologiya

Ashley Crossmanin 2018-ci il yanvarın 11-də ToughtCo saytında yazdığı bu məqalə Ətəkyazı tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Sosial fenomenologiya, sosiologiya sahəsində insan şüurunun sosial fəaliyyət, sosial…

Oyun nəzəriyyəsi nədir?

 İngilizcədən tərcümə: Ətəkyazı tərcümə qrupu Oyun nəzəriyyəsi insanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini izah etməyə çalışan sosial qarşılıqlı əlaqə nəzəriyyəsidir. Nəzəriyyənin adından da göründüyü kimi, oyun nəzəriyyəsi insanların qarşılıqlı əlaqəsini bir…