Axtarma: Baxış

Zəngəzur koridoru bəhanədir

Tehranda “Donyaye eqtesad” və “Sazəndeqi” kimi qəzetlərin Zəngəzur koridoru haqqında tələsik və səbirsiz çıxışlarının Azərbaycan Respublikası və onun Ermənistanla olan əlaqələrinə dəxli yoxdur. İki ölkə və…

Axıcı bir kimlik olaraq türklük

Bu yazıda iki suala toxunacağam: Daxili müstəmləkəçilik İranda müxtəlif türk qrupları arasında əlaqələrin dəyişməsinə və inkişafına necə təsir etdi? Və Azərbaycan türkləri arasında güc münasibətlərini necə…

İctimai Müqavilənin pozulması

Dövlətin gücü haradan gəlir?  Bu sualın cavabı sosial müqavilə adlanan bir anlayışdadır. Fəlsəfədə İctimai Müqavilə anlayışı Sokrata qədər gedib çıxır. O, həbsxanada olarkən Kriton ilə danışır…