Axtarma: Baxış

Qəzzada ölüm

Həması (onunla bərabər arxasında nə varsa) asqıya alıram. Onsuz da asqıdadır; artıq ona şəhər partizan alanından böyük bir alan qalmamışdır. Ortada Qəzza var. Qərb sahili belə…

Edip Kompleksi

Bu məqalə, Cynthia Vinney tərəfindən 9 yanvar 2020-ci ildə ThoughtCo saytında ingiliscə dərc olunmuşdur. Ətəkyazı tərcümə qrupu isə onu  tərcümə edib. Ziqmund Freyd Edip Kompleksi qavramını,…

Ayrıseçkiliyin İqtisadiyyatı

Kanadalı iqtisadçı Mike Moffattun yazdığı Bu məqalə 2019-cu ilin aprel ayının 10-da, ToughtCo saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qurupu onu tərcümə edib. Statistik ayrıseçkilik irqi…

1 2 3 4 7