Müəllif Bilal Hatəmi

Bilal Hatəmi

Bilal Hatəmi (1983), Təbrizdə Sosiologiya üzrə bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra Türkiyəyə mühacirət edib Hacettepe Universitetində Sosiologiya üzrə magistr dərəcəsi almışdır. Eskişehir Anadolu Universitetinin Tarix Bölümündə Ph.D. öyrəncisi kimi təhsilə davam edir. Avrasiya Universitetində Sosiologiya müəllimi kimi çalışır. Siyasət Sosiologiyası, Tarix Sosiologiyası, Kültür, Kimlik, Sosial Siyasət kimi sahələrlə maraqlanır.

Sosiologiya Nədir?

Sosiologiya, Latıncada cəmiyyət anlamına gələn Socius və Yunancada məlumat anlamına gələn Logos’dan təşkil olunub. Kəlmə anlamı sosial bilgi deməkdir və ümumiyyətlə cəmiyyəti araşdırır. Sosiologiya; sosial qrupları,…