Müəllif Matt Rosenberg

Müasir dünyanın 7 möcüzəsi

Amerika İnşaat Mühəndisləri Cəmiyyəti insanların Yer kürəsində heyrətamiz xüsusiyyətlər yaratmaq qabiliyyətini nümunə göstərən mühəndislik möcüzələri olan Müasir Dünyanın Yeddi Möcüzəsini seçdi. Aşağıdakı bələdçi sizi Müasir Dünyanın…