Axtarma: Bərabərsizlik

Neoliberalizm nədir? Tərif və Nümunələr

Bu məqalə, 2021-ci ilin iyun ayının 28-də Robert Longley tərəfindən “ThoughtCo” saytında dərc edilmişdir və mətn Ətəkyaz tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilmişdir. Neoliberalizm iqtisadi…