Axtarma: Antropologiya

İranın son köçəriləri: Qaşqaylar

Sayı cəmi 400.000 olan Qaşqaylar İran cəmiyyətinə assimilyasiyaya olmağa şiddətlə müqavimət göstərən güclü və qürurlu xalqdır. Nəsillər Boyu köçəri İranın Türk köçəri Qaşqayları yüz illərdir ki,…

Antropologiya nədir?

İngiliscədən çevirən: Səccad Nemətiyan Antropoloqlar, fərqli insan həyat tərzlərini bacardıqca öyrənmək istəyirlər. Tanımaq istədikləri bu insanlar, onlarla eyni cəmiyyətin üzvləri  və ya fərqli bir qitə, şəhər,…