Müəllif Pascal Mannaerts

İranın son köçəriləri: Qaşqaylar

Sayı cəmi 400.000 olan Qaşqaylar İran cəmiyyətinə assimilyasiyaya olmağa şiddətlə müqavimət göstərən güclü və qürurlu xalqdır. Nəsillər Boyu köçəri İranın Türk köçəri Qaşqayları yüz illərdir ki,…