Müəllif Behzad Jeddi

Behzad Jeddi

Behzad Jeddi (1984) Təbriz Universitetində Tətbiqi Riyaziyyat bölümünü bitirdikdən sonra Roma Tor Vergata Universitetində İqtisad üzrə magistr dərəcəsini əldə etmişdir. 2016-cı ildə ABŞ-a köçüb, East Carolina Universitetindən Kəmiyyət iqtisadiyyatı və ekonometrika bölümündə ikinci magistr dərəcisini alıb. Iowa Dövlət Universitetində İqtisadiyyat fakültəsində PhD təhsilinə başlamışdır. Çevrə və davranış iqtisadiyyatı, siyasi iqtisad, qlobal istiləşmə və ekonometrika sahələri araşdırma maraqlarından sayılır.

Niyə bəzi millətlər uğursuz olurlar?

Niyə bəzi millətlər varlı, başqaları isə yoxsul olurlar? Bu fərqlilik hardan qaynaqlanır? Kültür fərqliliyindən? Yoxsa yerləşdikləri coğrafiyadan? Bəlkə də buna səbəb düzgün siyasətin nə olduğunu bilməməkdir?…