Müəllif Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
Millət olmaq əzmi

Millət anlamını ifadə etmək üçün dilimizdə iki sözcük vardır: Milliyyət və Millət. Bunlardan birincisi dilsəl(lisani), dini, irqi, qövmi, tarixi, coğrafi, iqtisadi və siyasi amillərin təsiri ilə…