Müəllif Həbib Nigəhban

Həbib Nigəhban
Təhsil sistemi yaradıcıdır

Cəmiyyətdə baş verən hadisələri o cəmiyyətin həqiqətləri kimi görmək lazımdır. Bizim ictimai anlayışımız bizə o cəmiyyətdə necə yaşamaq olar dərsini verir. Uşaq ikən ailə, dost, qonşu,…