Müəllif Şadi Heydərifər

Şadi Heydərifər
Axıcı bir kimlik olaraq türklük

Bu yazıda iki suala toxunacağam: Daxili müstəmləkəçilik İranda müxtəlif türk qrupları arasında əlaqələrin dəyişməsinə və inkişafına necə təsir etdi? Və Azərbaycan türkləri arasında güc münasibətlərini necə…