Müəllif Sidney Tarrow

Sidney Tarrow
Sosial Hərəkatların Əsas Özəllikləri

 İlkin nəzəriyyəçilər 18-ci əsrdə ictimai hərəkatın meydana çıxması ilə hərəkatlarda ən çox qorxduqları üç yönə diqqət yetirdilər: ifratçılıq(Aşırılıq), məhrumiyyət və zorakılıq. Həm Fransız İnqilabı, həm də…