Axtarma: Azərbaycan

Zəngəzur koridoru bəhanədir

Tehranda “Donyaye eqtesad” və “Sazəndeqi” kimi qəzetlərin Zəngəzur koridoru haqqında tələsik və səbirsiz çıxışlarının Azərbaycan Respublikası və onun Ermənistanla olan əlaqələrinə dəxli yoxdur. İki ölkə və…

Tehranda yeni küçə adı: Şuşi

Tehran İslami Şurasının 20 iyul tarixli qərarına əsasən Tehranda bir xiyaban və 28 küçənin adı dəyişdirilib. Yeni verilən adlar içində Şuşi, Badikubə kimi adlar da var.…

Qərbi Azərbaycanda təhsil səviyyəsi

Qərbi Azərbaycan vilayəti təhsil göstəricilərinə görə 31 vilayət içində 29-cu sırada yerləşir. Ölkə səviyyəsində Qərbi Azərbaycandan sonra təhsil səviyyəsi pis olan yalnız Bəlucistan və Hörmüzqandır. Ümumilikdə…

İranın Kimlik Siyasəti Problemi

Son onilliklərin dünya siyasətində kimlik önəmli rol oynamışdır. Dünya, əsasən, sinifdən kimliyə əsaslanan ictimai hərəkatlara keçidin şahidi oldu. Qərbdəki feminist və vətəndaş hüquqları hərəkatlarından tutmuş (keçmiş)…

Millət olmaq əzmi

Millət anlamını ifadə etmək üçün dilimizdə iki sözcük vardır: Milliyyət və Millət. Bunlardan birincisi dilsəl(lisani), dini, irqi, qövmi, tarixi, coğrafi, iqtisadi və siyasi amillərin təsiri ilə…