Müəllif Mehdi Qazızadə

Mehdi Qazızadə

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının klassik solo-vokal fakültəsi üzrə tələbə.