Müəllif Sina Mirzaei

Sina Mirzaei
Utanmaz ölkəni utandırmaq

Ad çəkmək və utandırmaq (naming and shaming), bir şəxsin, qrupun və ya ölkənin səhv bir şey etdiyini açıq şəkildə söyləmək mənasına gəlir. Bu, müəssisələrə qarşı xalqın…

Sosial Darvinizm və xəstə İran milliyyətçiliyi

Tək etnikli milli dövlətin formalaşması və iranlı kimliyinin tərifini müzakirə edərkən, İran milliyətçilərinin bir hissəsi assimilyasiyaya və İranlı kimliyi ilə uyğun gəlməyən mədəniyyətləri aradan qaldıran  cəhdlərə,…