Axtarma: Report

Savadsızlıq; Təkdilli təhsil və ayrıseçkiliyin nəticəsi

İranın Statistika Mərkəzinin verdiyi məlumata əsasən ölkə səviyyəsində savadlılıq mərkəzi vilayətlərdən uzaqlaşdıqca azalır. Ümumiyyətlə farsların yaşadığı mərkəzi vilayətlərdə savadlılıq göstəricisi fars olmayanların yaşadığı yerlərlə müqayisədə daha…

Səməd Sərdariniya kim idi?

Həyatı1 Səməd Sərdariniya 12 may 1947-ci ildə Təbrizin Əmirəqız məhəlləsində dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd Hüseyn Mərəndin Əlincə kəndindən Təbrizə köçüb. Anası Həbibə xanım isə Təbrizin…