Axtarma: Ashley Crossman

Sosiologiyada sosial struktur qavramı

Bu məqalə Ashley Crossman tərəfindən 2019-ci ilin iyun ayının 28-da “ThoughtCo” saytında dərc edilib və “Ətəkyazı” tərcümə qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilib. Sosial struktur, cəmiyyəti…