Axtarma: Türkan Bozkurt

Rza Talibi: Tarix ağ-qara deyil!

Məşrutə fərmanının imzalanmasından 116 il keçib. Lakin hələ də onun təsirləri mübahisəli mövzular sırasındadır. Bu haqda son zamanlar İstanbulda “Doğu kütüphanesi”-də nəşr edilən “İranda meşrutiyyet devrimi”…

İrq və irqçilik

Tarixdə müəyyən dövrə qədər irq bioloji bir fenomen hesab olunurdu. Bu mövzu, W.E.B. Du Bois və Kwame Anthony Appiah kimi alimlərin yazdığı “The Conservation of Races”…

Uşaqsaldırma və Amerikanın ikiüzlülüyü

Son günlər xəbərlərdə ABŞ-da qadınların öz bədənləri ilə bağlı hüquqlarını qorumağa çalışdıqlarını görürük. Qadınlar küçələrə çıxıb “Roe v. Wade” qanunu ilə bağlı, Ali Məhkəmənin gözlənilən qərarına…