Axtarma: Çağdaş Tarix

Ağaoğlu’nun Paris yazılarında İran mövzusu

Çevirən: Natiq Bəşirli Parisdə olduğu illərdə Ağaoğlunun marağı İran üzərinə yönəlmişdi. Müxtəlif mətbuat orqanlarında İran toplumu haqqında ardıcıl məqalələr qələmə almışdır. İlk yazılarından biri, müəllimi Darmesteterin,…