Axtarma: Baxış

Orientalizm və Güney Azərbaycan

Orientalizm, Azərbaycan türkcəsi ilə şərqşünaslıq/şərqçilik olaraq bilinən sosial hadisə, ilk olaraq Eduard Səid (1935-2003) tərəfindən ortaya atılmış bir termindir. Fələstinli yazıçı Harvard və Prinston kimi bilik…

Uşaqsaldırma və Amerikanın ikiüzlülüyü

Son günlər xəbərlərdə ABŞ-da qadınların öz bədənləri ilə bağlı hüquqlarını qorumağa çalışdıqlarını görürük. Qadınlar küçələrə çıxıb “Roe v. Wade” qanunu ilə bağlı, Ali Məhkəmənin gözlənilən qərarına…

Təhsil sistemi yaradıcıdır

Cəmiyyətdə baş verən hadisələri o cəmiyyətin həqiqətləri kimi görmək lazımdır. Bizim ictimai anlayışımız bizə o cəmiyyətdə necə yaşamaq olar dərsini verir. Uşaq ikən ailə, dost, qonşu,…

Sosial Darvinizm və xəstə İran milliyyətçiliyi

Tək etnikli milli dövlətin formalaşması və iranlı kimliyinin tərifini müzakirə edərkən, İran milliyətçilərinin bir hissəsi assimilyasiyaya və İranlı kimliyi ilə uyğun gəlməyən mədəniyyətləri aradan qaldıran  cəhdlərə,…

Niyə bəzi millətlər uğursuz olurlar?

Niyə bəzi millətlər varlı, başqaları isə yoxsul olurlar? Bu fərqlilik hardan qaynaqlanır? Kültür fərqliliyindən? Yoxsa yerləşdikləri coğrafiyadan? Bəlkə də buna səbəb düzgün siyasətin nə olduğunu bilməməkdir?…

1 3 4 5 6 7