Axtarma: Baxış

İranın Kimlik Siyasəti Problemi

Son onilliklərin dünya siyasətində kimlik önəmli rol oynamışdır. Dünya, əsasən, sinifdən kimliyə əsaslanan ictimai hərəkatlara keçidin şahidi oldu. Qərbdəki feminist və vətəndaş hüquqları hərəkatlarından tutmuş (keçmiş)…

Qasım və Kuruş

Fars mediası Qasım Süleymanini, İran İnqilab keşikçiləri Ordusu Qüdus gücü komandiri, qorxmaz və igid bir komandir kimi göstərməyə cəhd edir. Bu müharibə halında yaşayan bir ölkəyə…

1 3 4 5